Nyheter

Information till våra kunder och leverantörer

Servicemeddelande 1601: 
Arje Lifting Systems AB arbetar ständigt med att förbättra sina produkter både i nyproduktion och ge support och råd vad gäller våra befintliga produkter hos våra kunder. Som ett led i detta arbete ger vi ut servicemeddelanden för att kommunicera råd och anvisningar.

Många av våra kunder frågar oss om råd när man skall byta skruv och mutterpaket. Detta beror givetvis på vilken belastning och hur frekvent fordonslyftarna används. 
Rådet blir efter kommunikation med leverantör att byte av skruv och mutterpaket på Arje 6500 skall göras var 10:e år. Detta p.g.a. att inspänning av skruv görs både med en övre och undre lagring vilken i sin tur resulterar i att vi får både radiella och axiella krafter i skruven.  

På Arje 7500 förhindras att vi får radiella krafter genom andra konstruktionslösningar och därigenom är livslängden betydligt längre. Generella råd för dessa ges inte men kontakta oss gärna med era driftförhållanden så ger vi er rådgivning om livslängd.

Information om företagsförändringar:
Den 1 oktober 2016 flyttas all verksamhet i eC Ergotronic AB, org nr 556564-3706, in i Arje Lifting Systems AB (tidigare Arje Sweden AB), org nr 556163-5870 . Eftersom bolagen sedan länge varit systerbolag vill vi förenkla verksamheten och därigenom ge er bättre service som kunder och leverantörer. Vi ber er därför ändra i era register så att all korrespondens sker rätt.


Nya uppgifter från och med ovanstående datum:

Arje Lifting Systems AB ( f.d. Arje Sweden AB )
Postadress: Box 15111, 85015 Sundsvall
Besöks/leveransadress: Köpmanbergsvägen 3, 824 50 Hudiksvall

Organisationsnummer: 556163-5870
Telefon: 0651-76 60 40
E-postadress för reservdelsordrar: spareparts@arje.se