Arje Lifting Systems fullt etablerade i Bureå

Efter flera vändor i Skandinavien har Arje Lifting Systems hittat hem igen till Skellefteå, närmare bestämt Bureå. I och med etableringen kommer vi att öka vår närvaro hos både gamla och nya kunder. Vi lanserar en helt ny hemsida med bättre informationsinnehåll, ökade servicefunktioner med exempelvis beställningsformulär för reservdelar och en enkelhet för Er kunder som är vår drivkraft i vardagen. Vi knyter an fler lokala leverantörer för att förbättra ledtider, öka kvalitet och bli mer klimatsmarta.