Loading...
Aktuellt2023-06-29T07:58:59+00:00

Lyftutrustning för ökad produktivitet och förbättrad ergonomi


SERVICE-MEDDELANDE 1601


Arje Lifting Systems AB arbetar ständigt med att förbättra sina produkter både i nyproduktion och ge support och råd vad gäller våra befintliga produkter hos våra kunder. Som ett led i detta arbete ger vi ut servicemeddelanden för att kommunicera råd och anvisningar.

Många av våra kunder frågar oss om råd när man skall byta skruv och mutterpaket. Detta beror givetvis på vilken belastning och hur frekvent fordonslyftarna används.

Rådet blir efter kommunikation med leverantör att byte av skruv och mutterpaket på Arje 6500 skall göras var 10:e år. Detta p.g.a. att inspänning av skruv görs både med en övre och undre lagring vilken i sin tur resulterar i att vi får både radiella och axiella krafter i skruven.

På Arje 7500 förhindras att vi får radiella krafter genom andra konstruktionslösningar och därigenom är livslängden betydligt längre. Generella råd för dessa ges inte men kontakta oss gärna med era driftförhållanden så ger vi er rådgivning om livslängd.

Intresserad av att veta mer?

Till toppen